Regulamin

Etykieta Bonusway:

Zależy nam na tym, by zakupy z Bonusway dostarczały Ci jak najwięcej radości i satysfakcji. Dlatego stworzyliśmy kilka zasad dla wszystkich użytkowników, które pozwolą nam tworzyć jeszcze lepsze oferty w przyszłości.

1. Rejestracja oraz użytkowanie naszego serwisu jest w pełni bezpłatne.

2. Bonus jest zatwierdzony w momencie, gdy sklep internetowy potwierdza daną transakcję. W przypadku anulowania lub zwrotu zakupu, bonus nie zostanie przyznany.

3. Wypłacamy zebrane bonusy bezpośrednio na podane konto bankowe. Wypłata jest możliwa w każdej chwili, pod warunkiem, że zebrane bonusy osiągną minimalny próg wypłaty zwrotu.

Etykieta  wyjaśnia najważniejsze zasady naszej działalności. Poniżej, przedstawiamy szczegółowy Regulamin.

 

Regulamin użytkowania serwisu Bonusway

1. Wstęp

Niniejsza umowa jest dokumentem prawnym określającym prawa i obowiązki Bonusway („Bonusway”) związane z działalnością oraz usługami świadczonymi poprzez witrynę Bonusway.pl. Należy zapoznać się i zrozumieć treść niniejszej Umowy w całości przed rejestracją w serwisie Bonusway.pl. Rejestracja w Bonusway.pl oznacza zgodę z treścią niniejszego Regulaminu, jak również utworzenie „konta” i otrzymanie statusu „Użytkownika”. Umowa może zostać okresowo zmieniona zgodnie z punktem 16. niniejszej Umowy.

 

2. Usługi Bonusway

Usługi Bonusway umożliwiają Użytkownikowi uzyskać określony procent wartości zakupu - bonus (z ang. cashback), jakiego Użytkownik dokonał w sklepie internetowym (zwanym dalej Sprzedawcą) oraz który został zarejestrowany przez Bonusway.  Aby otrzymać bonus,, zakup musi być: zrobiony przez witrynę Bonusway, prawdziwy i autentyczny, co oznacza, że Użytkownik opłacił zamówienie w sklepie internetowym, otrzymał towar lub usługę oraz nie zwrócił towaru w wyznaczonym przez sklep okresie.

Przyznanie bonusu może być dokonane natychmiastowo, jednak w większości przypadków, sklepy internetowe potwierdzają wartość prowizji dopiero po opłaceniu zakupu przez Użytkownika. Proces ten może trwać do 30 dni. Następnie, sklep internetowy wypłaca prowizję Bonusway i dopiero wtedy Bonusway może wypłacić bonus Użytkownikowi. Transakcja dokonana w ten sposób jest uznana jako “Transakcja spełniająca wymagania”.  

W przypadku, gdy Sprzedawca nie poinformuje nas o zakupie dokonanym przez Użytkownika, Bonusway nie ponosi odpowiedzialności za wypłacenie bonusu Użytkownikowi.

Definicja: Bonus (cashback) oznacza zwrot części kosztów poniesionych przez Użytkownika przy dokonaniu “Transakcji spełniającej wymagania” w sklepie internetowym Sprzedawcy poprzez serwis Bonusway.pl.

Definicja: Zarejestrowane zdarzenie oznacza zakup dokonany przez stronę Bonusway.pl, o którym Bonusway jest informowane przez Sprzedawcę (sklep internetowy). Na tym etapie, zdarzenie jest zarejestrowane, ale nie ma gwarancji, że prowizja od Sprzedawcy zostanie wypłacona.

 

3. Założenie konta

Aby założyć konto, należy mieć ukończone 16 lat. Jedna osoba może mieć tylko jedno konto w serwisie Bonusway. Bonusway jest dostępne dla mieszkańców każdego kraju, poza Stanami Zjednoczonymi. Aby otrzymywać wypłatę zwrotu konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych, w tym tych, dotyczących konta bankowego lub PayPal. Podając szczegóły dotyczące konta bankowego lub PayPal, na które chcesz otrzymywać płatność należy a) upewnić się, że masz prawo do korzystania z wybranej metody płatności oraz b) potwierdzić, że chcesz otrzymywać zwrot pieniędzy za pomocą wybranej metody płatności. Po stronie Użytkownika leży odpowiedzialność za aktualność podanych danych bankowych. Należy pamiętać, że funkcjonowanie niektórych systemów płatności może się różnić, np: minimalna i maksymalna dopuszczalna wartość przelewu.

Ważne: należy pamiętać o podaniu swojego aktualnego adresu e-mail, do którego Użytkownik ma pełen dostęp. Jeśli Użytkownik zmieni adres e-mail, powinien uaktualnić tę informację na swoim profilu na Bonusway.pl.

Jeśli Użytkownik nie zaloguje się ani razu na stronie Bonusway.pl w ciągu roku, konto, jak również zgromadzone na nim środki, zostaną “zamrożone”, z możliwością przywrócenia konta oraz zgromadzonych środków na prośbę Użytkownika.

 

4. Zwrot gotówki

Jeżeli konto Użytkownika spełnia wszystkie wymogi, a zakup jest zakwalifikowany jako “transakcja spełniająca wymogi”, Bonusway wypłaca Użytkownikowi zwrot gotówki gdy tylko otrzyma prowizję od Sprzedawcy. W zależności od warunków danego sklepu internetowego, bonus zazwyczaj jest naliczany bez uwzględnienia kosztów przesyłki oraz podatku VAT.

Bonusway zastrzega sobie prawo do decyzji odnośnie wysokości bonusu wypłacanego Użytkownikowi. Pieniądze z prowizji należą w całości do Bonusway. Użytkownik nie ma prawa do pieniędzy dopóki nie zostaną one przelane na wskazane przez Użytkownika konto bankowe lub PayPal. Bonusway zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu wypłaconej kwoty od banku, w którym Użytkownik ma konto, jeżeli Użytkownik naruszy którąkolwiek z zasad zawartych w tej Umowie. Istnieją przypadki, w których Bonusway nie wypłaca bonusu Użytkownikowi, np.:

a. Prowizja wypłacona przez Sprzedawcę nie jest powiązana z żadną Transakcją Spełniającą Wymogi (np. w sytuacji, gdy Użytkownik zrobił zakupy bez zalogowania się w Bounsway) b. Zakupiony towar został zwrócony, lub transakcja zostanie anulowana przez Użytkownika. Bonus nie jest wypłacany Użytkownikowi, który: a. został zablokowany, zgodnie z punktem 8. tego Regulaminu b. oszukał lub naruszył zasady zawarte w tym Regulaminie c. używa konta do zakupów dla osób trzecich albo na korzyść osób trzecich d. nie korzystał z serwisu przez ponad 12 miesięcy

 

5. Własność intelektualna

Rejestrując się w serwisie Bonusway.pl oraz wprowadzając swoje dane osobowe, Użytkownik zgadza się na poniższe warunki:

a. Użytkownik udziela niewyłącznej licencji (w tym prawo do dystrybucji sublicencji) na używanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie tych danych w obrębie strony Bonusway.pl oraz innych usług interaktywnych będących częścią działalności naszej, lub podmiotów, które nabyły sublicencję. b. Użytkownik daje prawo wglądu do informacji również innym użytkownikom Bonusway.pl. Użytkownik akceptuje i rozumie fakt, że Bonusway.pl jest właścicielem treści strony, wszystkich znaków handlowych, licencji na prowadzenie usług, oraz kapitału intelektualnego (w tym materiałów zawierających informacje odnośnie naszych użytkowników oraz partnerów). Nikt nie ma prawa kopiować, rozpowszechniać, publicznie udostępniać, czy tworzyć dzieł pochodnych od strony Bonusway.pl lub też materiałów będących w posiadaniu strony bez otrzymania pisemnej zgody od Bonusway.

 

6. Poufność danych

Zapewnienie poufności danych naszych Użytkowników stanowi część warunków niniejszego Regulaminu. Akceptując go, Użytkownik zgadza się na metody przechowywania danych, zgodnie z Polityką Prywatności Bonusway.

Jeśli Użytkownik dokona rejestracji przez Facebooka, Bonusway otrzyma wgląd do następujących informacji: imię, nazwisko, adres e-mail, płeć, zdjęcie profilowe oraz innych, które Użytkownik udostępnia publicznie  na swoim profilu. Bonusway nie ma wglądu do danych, których Użytkownik nie udostępnia publicznie.

 

7. Rola Bonusway

Bonusway nie bierze udziału w żadnych transakcjach zawieranych ze Sprzedawcami  i w żaden sposób nie jest sprzedawcą lub dostawcą towarów lub usług oferowanych przez sklepy internetowe dostępne na naszej stronie. W związku z tym, nie ma żadnych zobowiązań prawnych, które odnoszą się do produktów i usług oferowanych przez Sprzedawców.

Zgodnie z powyższym, Bonusway nie ma wpływu oraz nie ponosi odpowiedzialności za:

a. Usługi lub produkty oferowane przez Sprzedawców, ich jakość, bezpieczeństwo, czy legalność. b. Dostawę towaru lub jakość świadczonych usług przez Sprzedawców Użytkownicy powinni zachować ostrożność przy zawieraniu transakcji ze Sprzedawcami. Bonusway, jego pracownicy oraz potencjalni partnerzy są zwolnieni z odpowiedzialności prawnej towarzyszącej jakiejkolwiek transakcji zawieranej ze Sprzedawcami, w tym np.: rozpatrywanie skarg odnośnie produktu/usługi, zapewnienie dostawy, wykonanie usługi na czas.

 

8. Naruszenie zasad niniejszego Regulaminu

Bonusway zastrzega sobie prawo do jednostronnego zawieszenia lub całkowitego ograniczenia dostępu do usług Bonusway każdemu Użytkownikowi, w celu zweryfikowania wszystkich danych zamieszczonych w profilu użytkownika, jeśli istnieje podejrzenie naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

Konta użytkowników mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do dokonywania zakupów i transakcji we własnym interesie i na swoją korzyść (nigdy w interesie innej osoby lub w jej imieniu). Użytkownik nie może podejmować żadnych prób uzyskania bonusu poprzez zawarcie transakcji ze Sprzedawcami jeżeli:

a. Użytkownik posługuje się cudzymi danymi osobowymi lub używa metody płatności do których nie ma prawa b. Użytkownik fałszuje lub niesprawiedliwie wykorzystuje ofertę reklamodawcy c. Użytkownik narusza wszelkie warunki lub przepisy, które Bonusway lub Sprzedawca nałożył na daną transakcję

Każdy Użytkownik odpowiada za to, by jego konto oraz materiały z nim powiązane nie zawierały:  

a. informacji, które są obraźliwe, oszczercze, lub fałszywe;

b. informacji wywołujących strach lub niepokój;

c. wirusów, macro wirusów, oraz wirusów takich jak Koń trojański, robak komputerowy, czy jakichkolwiek innych programów mających na celu naruszenie systemu komputerowego, zakłócenie jego normalnego funkcjonowania, czy przechwycenie danych;

d. materiałów naruszających obowiązujące przepisy (w tym na przykład prawo o ochronie konsumentów, prawo o poufności korespondencji, przepisy o handlu na odległość, nieuczciwej konkurencji, dyskryminacji, fałszywego obrotu, praw autorskich, znaków towarowych i prywatności);

e. materiałów naruszających jakiekolwiek prawa człowieka lub organizacji (w tym wszelkie prawa dotyczące prywatności);

f. fałszywych lub niesprawiedliwych opinii na temat Sprzedawców

g. jakichkolwiek treści promujących inne usługi bądź produkty niż te, oferowane przez Bonusway

Jeśli Użytkownik zauważy lub podejrzewa naruszenie powyższych warunków, powinien nas natychmiast o tym poinformować. Każdy Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mamy prawo, ale nie obowiązek, usunąć wszelkie materiały, które wyglądają na naruszenie niniejszego Regulaminu, na podstawie zeznań osób trzecich lub innych użytkowników.

 

9. Kontakt podmiotów trzecich

Jeśli ktoś skontaktuje się z nami w związku z materiałami lub transakcjami, które są w jakiś sposób powiązane z danym Użytkownikiem lub nazwą Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do:

a. dostarczenia wszystkich informacji, które Bonusway potrzebuje, aby odpowiedzieć na dany kontakt b. niezwłocznej i kompletnej odpowiedzi (w ciągu tygodnia)

 

10. Usługi dodatkowe

Bonusway, lub nasi partnerzy, mogą okresowo świadczyć nowe lub dodatkowe usługi. Jeśli Użytkownik jest zainteresowany tymi usługami, przedstawiona mu zostanie lista dodatkowych warunków, które będą musiały zostać zaakceptowane w celu uzyskania dostępu do dodatkowych usług. Bonusway zastrzega sobie prawo do decyzji kiedy rozpocząć udzielanie dodatkowych usług zgodnie z dodatkowymi warunkami. Wszelkie naruszenie dodatkowych warunków oznacza jednoznaczne zerwanie Umowy.

 

11. Obsługa i utrzymanie serwisu

Bonusway zastrzega sobie prawo do usunięcia lub modyfikacji części świadczonych usług, oraz zawieszenia lub zakończenia działalności. Może to nastąpić  w związku z kwestiami bezpieczeństwa lub ze względów prawnych, technicznych lub handlowych. W miarę możliwości (co nie jest gwarantowane), użytkownik będzie powiadamiany 30 dni przed rozpatrzeniem takich działań, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie środki są konieczne ze względów bezpieczeństwa lub ze względu na trudności techniczne, które mogą mieć negatywny na funkcjonowanie serwisu.

Nasza witryna i świadczone przez nią usługi mogą nie być dostępne od czasu do czasu ze względu na problemy techniczne lub, co zdarza się częściej, ze względu na problemy z łącznością z Internetem. Bonusway zawsze stara się wyeliminować te niedogodności, o ile ma na nie jakikolwiek wpływ. Niemniej jednak należy pamiętać, że Bonusway nie gwarantuje stałej dostępności swoich usług.

Niezależnie od powyższego, staramy się zapewnić minimalizację okresu niedostępności naszych usług. Ze względów bezpieczeństwa lub innych, możemy poprosić o zmianę hasła lub zażądać kluczowych informacji niezbędnych do autoryzacji na stronie Bonusway.pl. Należy jednak pamiętać, że nigdy nie prosimy o podanie nam hasła poprzez komunikację mailową, czy telefoniczną. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie poufności swoich danych osobowych.

 

12. Zakres odpowiedzialności Bonusway 


a. Bonusway stara się świadczyć usługi na najwyższym poziomie, ale nie może zagwarantować, że świadczone usługi spełnią oczekiwania lub wymagania wszystkich Użytkowników. b. Bonusway ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie i w przypadkach określonych w niniejszej Umowie. Bonusway nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników, czy jakichkolwiek innych podmiotów za wszelkie szkody (w tym niedbalstwo, naruszenie obowiązków prawnych i inne szkody) c. Bonusway nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu lub śmierć Użytkowników, czy innych powiązanych osób. d. Biorąc pod uwagę ograniczenia podrozdziału E. poniżej, Bonusway ponosi odpowiedzialność wyłącznie za bezpośrednią utratę lub szkodę, w roszczeniach odszkodowawczych (w tym zaniedbania, naruszenia obowiązku prawnego lub jakąkolwiek inną szkodę), oraz gdy są to skutki działań Bonusway, jego pracowników, przedstawicieli, podwykonawców, lub ich braku. Całkowita odpowiedzialność Bonusway za każdy kolejny dwunastomiesięczny okres, przy czym pierwsza z nich rozpoczyna się w dniu utworzenia konta, będzie ograniczona do kwoty nie większej niż suma, która została przekazana Użytkownikowi w formie bonusu w tym 12-miesięcznym okresie. e. Bonusway nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników czy jakichkolwiek innych podmiotów za wszelkie szkody (w tym niedbalstwo, naruszenie obowiązków prawnych i inne szkody) jak również: f. W przypadku jakichkolwiek szkód finansowych, przy utracie spodziewanego dochodu lub oszczędności g. W przypadku skarg dotyczących wyrządzonych szkód, nawet jeśli uszkodzenie spowodowane było opóźnieniem w świadczeniu usług Bonusway lub ich niezgodnością z warunkami niniejszej Umowy w ten czy inny sposób

Niezależnie od punktów zawartych w niniejszej Umowie, wszystkie dodatkowe oferty, gwarancje, warunki i inne postanowienia są sformalizowane i negocjowane oddzielnie, z wyłączeniem działań, które mogą być uznane za oszustwo lub których zgodność jest sprzeczna z prawem.

Bonusway nie ponosi odpowiedzialności za Użytkownika lub inne osoby związane z zawartością (jej tworzeniem, lub uczestnictwem w jej tworzeniu), a także zaangażowane w transakcje ze Sprzedawcami lub połączone w jakikolwiek inny sposób z Bonusway.pl i jego usługami.

Warunki określone w pkt 12 zachowują ważność nawet wtedy, gdy Umowa zostanie rozwiązana.

 

13. Odszkodowanie

Należy spełnić wszystkie roszczenia Bonusway, które mogą powstać w wyniku (a) naruszenia jakiegokolwiek punktu niniejszej Umowy osobiście przez Użytkownika lub za pośrednictwem jego konta / rachunku, (b) naruszenia zasad kupna ze Sprzedawcą.

 

14. Przesył danych

Bonusway zastrzega sobie prawo do jednostronnego przekazania niniejszej Umowy w całości lub w części na rzecz osoby trzeciej, jak również naszych praw wynikających z postanowień niniejszej Umowy oraz prawa do wykonywania naszych usług w ramach niniejszej Umowy do podwykonawcy. Mamy prawo do przeniesienia niniejszej Umowy, nawet w przypadku ewentualnego spadku jakości usług i gwarancji. Użytkownik nie ma prawa odstąpienia od niniejszej umowy, uznać jej za nieważną lub przekazania całości lub części swoich praw i obowiązków podwykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Bonusway.

 

15. Zerwanie Umowy

Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z usług Bonusway.pl. Bonusway, z kolei, może w dowolnym czasie wypowiedzieć niniejszą umowę jednostronnie, o ile uzna, że działania użytkownika są w jakimkolwiek stopniu sprzeczne z interesem Bonusway. Zakończenie relacji oznacza także, że niewykorzystany bonus zostanie wypłacony na rzecz Bonusway. Bonusway ma prawo odmówienia świadczenia określonych usług danemu Użytkownikowi (na przykład utworzenia nowego konta, itd.).

 

16. Istota niniejszej Umowy

Celem niniejszej Umowy jest omówienie wszystkich najważniejszych warunków dotyczących korzystania z usług Bonusway. Umowa zastępuje wszystkie poprzednie umowy oraz traci ważność w przypadku oszustwa lub fałszywych informacji dostarczonych przez Użytkownika.

 

17. Zmiany w Umowie

Bonusway zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej Umowy. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszej Umowy, nowa wersja jest publikowana na stronie Bonusway.pl, po czym nowe warunki natychmiastowo wchodzą w życie i określają relacje pomiędzy Użytkownikiem a Bonusway.

Jeśli Użytkownik uzna, że jakiekolwiek zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie lub w systemie operacyjnym witryny mogą być dla niego niekorzystne, może on odmówić korzystania z usług Bonusway. Użytkownik ma trzy dni kalendarzowe, aby przejrzeć dokonane zmiany i zdecydować, czy chce kontynuować relację. Jeśli nie akceptuje nowych warunków Umowy, musi całkowicie zaprzestać korzystania z usług Bonusway.

Jeśli zmiany nie mają wpływu na Użytkownika lub nie działają w jego odczuciu na jego niekorzyść (w tym na przykład zmiany informacji kontaktowych lub zmiany niektórych postanowień niniejszej Umowy), będą one obowiązywać natychmiast po dodaniu ich do serwisu.

 

18. Ogólne postanowienia

W przypadku, gdy niektóre sekcje niniejszej Umowy nie są uważane za prawnie ważne lub mające zastosowanie, niniejsza Umowa pozostaje w mocy i ma zastosowanie.

W przypadku, gdy każdy z ustępów niniejszego Regulaminu zostanie zaakceptowany, Umowa pozostaje w mocy. Użytkownik i Bonusway są niezależnymi stronami, a celem niniejszej Umowy nie jest utworzenie przedstawicielstwa, partnerstwa, wspólnego przedsięwzięcia ani "powiązań najemno-podrzędnych" między stronami Umowy. W niektórych sytuacjach nie reagujemy ani nie działamy w jakikolwiek sposób w związku z naruszeniem umowy lub z innymi, co nie wyklucza naszego prawa do działania w związku z następującymi lub podobnymi naruszeniami w przyszłości.

 

19. Podstawa prawna i legalność niniejszej Umowy

Niniejsza Umowa oraz nasze relacje z każdym Użytkownikiem, muszą działać w ramach prawa fińskiego.

Wszelkie stosunki (w ramach niniejszej Umowy) i ewentualne spory są regulowane przez fińskie ustawodawstwo.

 

20. Przechowywanie niniejszej Umowy

Bonusway.pl nie przechowuje oddzielnie Umowy z każdym Użytkownikiem zarejestrowanym w Bonusway.pl. Jest ona dostępna na stronie www.bonusway.pl. Należy sporządzić kopię niniejszej Umowy, drukując ją i / lub przechowując kopię na swoim komputerze. Umowa istnieje tylko w języku polskim.

 

21. Remarketing

 Szczegóły dotyczące naszych działań są opisane w Polityce Prywatności (ostatnia aktualizacja: 24.05.2018). 

22. Polityka Prywatności

Polityka Prywatności (ostatnia aktualizacja: 24.05.2018). 

 

23. Wtyczka

Bonusway oferuje użytkownikom zainstalowanie rozszerzenia (dalej, Wtyczki) dla popularnych przeglądarek. Wtyczka informuje Użytkownika o możliwości uzyskania bonusu za zakupy w danym sklepie, a także umożliwia szybkie skorzystanie z serwisu Bonusway.pl.

Jeśli Użytkownik kliknie w  link do sklepu, korzystając z Wtyczki, zostanie przekierowany do witryny sklepu przy użyciu linku partnerskiego, który zarejestruje w przeglądarce plik cookie, dzięki czemu możliwym jest naliczenie bonusu za zakupy.

 

24. Kontakt

Nasza firma jest zarejestrowana w Finlandii, pod nazwą Suomen Ostohyvitys Oy. Aby otrzymać więcej informacji lub wyjaśnień odnośnie treści tej Umowy bądź funkcjonowania serwisu Bonusway.pl, prosimy o kontakt pod adresem: info@bonusway.pl.

Należy pamiętać, że wszelki kontakt (w tym oficjalne powiadomienia), który dokonuje się w związku z niniejszą Umową, musi być dokonany drogą elektroniczną. W tym celu, należy przesłać wiadomość za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub pod adres info@bonusway.pl. Odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji.